ادوات و تجهیزات جانبی قابل افزایش به دستگاه تحویل غذا:

 

فیش پرینتر22507-BigPic

– پرینت گرمایی لیزریفیش پرینتر
– عدم نیاز به تعویض جوهر (تنها تعویض کاغذ)
– پهنای فیش ۸۰  میلی متر و برش اتوماتیک
– تحت شبکه با پورت های RS232، LPT، USB

 

سه چراغی

سه چراغی

 چراغ سبز در صورتی که فرد غذا داشته باشد
– چراغ زرد در صورتی که فرد قبلا غذا دریافت کرده باشد
– چراغ قرمز درصورتی که فرد غذا نداشته باشد