نرم افزار کیوسک اطلاع رسانی

چارت سازمانی
سمت ها
راهنمای طبقات
نرم افزار راهنمایی ارباب رجوع
سیستم نظر سنجی : شامل طرح سوالات، قابلیت دریافت گزارشات و نمودارهای آماری توسط مدیر سیستم
سیستم دریافت شکایات و انتقادات
سیستم پیگیری نامه ها با دریافت اطلاعات از سیستم اتوماسیون اداری
سیستم نوبت دهی : نوبت گیری برای کارهای تعریف شده سازمان
اخبار سازمان
پیگیری پرونده
مدارم مورد نیاز برای هر پرونده کاری

مزایای استفاده از نرم افزار کیوسک

اطلاع رسانی مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمت رسانی از طریق کیوسک اطلاع رسانی ، کتاب راهنما ، تابلو اعلانات و …
بازنگری و اصلاح و مهندسی مجدد روش های انجام کار به منظور ایجاد سهولت و افزایش سرعت و دقت در خدمت رسانی به مردم .
تدوین منشور اخلاقی سازمان به منظور ایجاد برخورد مشتاقانه و مناسب ارباب رجوع
نظر خواهی از مراجعان به اداره ها ، درباره کیفیت خدمت دهی و چگونگی برخورد کارکنان
ایجاد ساز و کارهای لازم ، به منظور تشویق کارکنانی که موجب رضایت خدمت گیرندگان می شوند و برخورد با کارکنان خطاکار
نظرسنجی از مردم  درباره رضایت آنان از کیفیت خدمت رسانی دستگاه های دولتی ، بیمارستان و دانشگاه