ادوات و تجهیزات جانبی قابل افزایش به دستگاه تحویل غذا:

 

فیش پرینتر22507-BigPic

- پرینت گرمایی لیزریفیش پرینتر
- عدم نیاز به تعویض جوهر (تنها تعویض کاغذ)
- پهنای فیش ۸۰  میلی متر و برش اتوماتیک
- تحت شبکه با پورت های RS232، LPT، USB

 

سه چراغی

سه چراغی

- چراغ سبز در صورتی که فرد غذا داشته باشد
- چراغ زرد در صورتی که فرد قبلا غذا دریافت کرده باشد
- چراغ قرمز درصورتی که فرد غذا نداشته باشد