مدال طلا در INPEX

کسب مدال طلای نمایشگاه ابداعات و اختراعات ژنو PALEXPO-2006

برنده مدال طلا در INPEX در شرکت سیتکس

برنده مدال طلا در INPEX (بزرگترین نمایشگاه اختراعات تجاری آمریکا) برای MCR- 2014

افتخارات در سیتکس

برنده جایزه Merit برای MCR (تلفن همراه کارت خوان بدون تماس) که آخرین اختراع سیتکس است.

گواهی ثبت اختراع دستکش سخنگو در ایران

گواهی ثبت اختراع دستکش سخنگو در ایران

گواهی ثبت اختراع MCR در ایران

گواهی ثبت اختراع MCR در ایران

دارنده دیپلم افتخاری PALEXPO (نمایشگاه بین المللی اختراعات گنوا، سوئیس) برای اختراع دستکش سخنگو - 2007

دارنده دیپلم افتخاری PALEXPO (نمایشگاه بین المللی اختراعات ژنو، سوئیس) برای اختراع دستکش سخنگو – 2006

گواهی ثبت اختراع برای MCR در آمریکا و 44 کشور دیگر

گواهی ثبت اختراع برای MCR در آمریکا و 44 کشور دیگر

قرارداد انتخابات

اجرای طرح پروژه سیستم‌های رای‌گیری الکترونیکی در هشتمین انتخابات مجلس ایران