سعید-عباسی - تیم سیتکس

سعید عباسی اسکوئی

رئیس هیئت مدیره
محمد تیموری در تیم سیتکس

محمد تیموری

مدیر تیم IT
مجتبی-نیازی - تیم سیتکس

مجتبی نیازی

مدیر تیم فنی
داود نعمت اللهی

داود نعمت اللهی

مدیر تیم تحقیق و توسعه
رضا-جدیدی - تیم سیتکس

رضا جدیدی

مدیر تیم های برندینگ و روابط عمومی
داود ولیزاده تیم سیتکس

داود ولیزاده

مدیر منابع انسانی
مونا مربیان تیم سیتکس

مونا مربیان

مسئول دفتر مدیرعامل
علی قریب تیم سیتکس

علی قریب

تیم فنی
بهروز ابراهیمی

بهروز ابراهیمی

تیم فنی
امیر تیموری تیم سیتکس

امیر تیموری

تیم فنی
حمیدرضا قریب

حمیدرضا قریب

تیم فنی
سهراب مقدسی تیم سیتکس

سهراب مقدسی

تیم فنی
هادی جلوداری تیم سیتکس

هادی جلوداری

تیم فنی
آرش ملکی

آرش ملکی

تیم مارکتینگ
یزدان عباسی - تیم سیتکس

یزدان عباسی

مدیر تیم آموزش
مجتبی-انصافی - تیم سیتکس

مجتبی انصافی

تیم آموزش
آرزو رحمتی تیم سیتکس

آرزو رحمتی

کارمند IT
نازیلا ربانی تیم سیتکس

نازیلا ربانی

کارمند اداری
سهیلا خوشرو - تیم سیتکس

سهیلا خوشرو

مسئول اداری
بهناز مرتضوی تیم سیتکس

بهناز مرتضوی

حسابدار
غلامرضا نوری - تیم سیتکس

غلامرضا نوری

تحصیلدار