محاسبه میزان مصرف انرژی برای تولید یک بیت کوین

ایده‌ی بیت کوین و دفتر حساب

امضای تراکنش و رمزنگاری در بیت کوین

تعریف بلوک‌ها و زمان‌بندی‌ها در شبکه‌ی بلاکچین

دوپرداختی در شبکه‌ی بلاکچین به چه معناست؟