طبق گزارش بلومبرگ، بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که بیت‌کوین در مسیر نوسان قیمت مهمی است.

تا زمانی که قیمت بیت‌کوین بالاتر از سطح مقاومتی باشد، بلومبرگ درباره بیت‌کو‌ین هم چنان خوش بین است.

گزارش اخیر مایک مک گلون (Mike McGlone) تحلیلگر بلومبرگ اذعان داشته است که بیت‌کو‌ین در مسیر بدون نوسان قرار دارد. وی پیش‌بینی کرده است که به دلیل کاهش نوسان، باندهای بولینگر قیمت بیت‌کوین در کمترین نقطه خود قرار دارند.

محدوده قیمت بسیار مهم ۶۵۰۰ الی ۱۳,۰۰۰ دلار

به نظر مک گلون، بیت‌کو‌ین در مسیر عبور از سطح مقاومتی بالاتر ۱۳,۰۰۰ دلار است. هم چنین وی گفته است کاهش قیمت به کمتر از ۶۵۰۰ دلار بسیار مهم است. وی بیان کرد:

“نمودارهای ما میانگین متحرک ۲۶۰ روزه صعودی و باندهایی را نشان می‌دهد که بالاترین نقطه ۲۰۱۹ و کمترین سطح ۲۰۲۰ است. بدین ترتیب، هنگامی که بیت‌کوین از محدوده کنونی خارج شود، قیمت ۱۳,۰۰۰ دلار یک سطح مقاومتی اولیه خوب است. رسیدن به کمتر از ۶۵۰۰ دلار می‌تواند روند صعودی را به خطر بیاندازد.”

نزدیک تر شدن به طلا

مک گلون اذعان داشت که نوسان مشابه بیت‌کوین با طلا در کمترین حد خود از زمان روند صعودی ۲۰۱۷ و بسیار کمتر از میانگین قرار دارد. وی گفت:

“نوسان ۲۶۰ روزه قیمت بیت‌کوین تقریبا ۴.۴ برابر معیارهای طلا بوده و از آوریل سال ۲۰۱۷ این مقدار بی سابقه است. میانگین این عدد، ۶.۴ برابر و اوج آن ۱۲.۲ برابر در سال ۲۰۱۱ است.

اخیرا بلومبرگ پیش‌بینی کرده است که بیت‌کوین می‌تواند رکورد قیمت ۲۰,۰۰۰ دلار خود را به‌دست آورد و حتی به ۲۸,۰۰۰ دلار نیز برسد.

منبع: cointelegraph