بانک مرکزی ژاپن به‌منظور استفاده از ارزهای دیجیتال ملی، تیمی ویژه برای تحقیق و پژوهش تشکیل داده است.

در حالی که بسیاری از کشورها به‌دنبال استفاده و عرضه ارز دیجیتال ملی خود هستند، بانک مرکزی ژاپن نیز در حال بررسی احتمال عرضه ارز دیجیتال ملی خود است.

هنوز جزئیات زیادی از عرضه ارز دیجیتال ملی‌ ژاپن منتشر نشده است. گفته می‌شود که اقدامات این گروه ویژه باید همسو با تحقیقات جامع بانک مرکزی ژاپن که در سال ۲۰۱۹ انجام گرفته باشد.

این کارگروه ویژه تحت نظر اداره پرداخت و تسویه‌حساب بانک مرکزی ژاپن فعالیت می‌کند. معاون بانک مرکزی ژاپن، ماسایوشی آمامیا (Masayoshi Amamiya)، پیش‌تر گفته بود بانک‌های مرکزی با صدور ارزهای دیجیتال ملی، برای اتخاذ سیاست‌های نرخ بهره منفی کار سختی خواهند داشت.

ژاپن پس از اقدامات چین در عرضه ارز دیجیتال ملی، تصمیم به بازنگری رویکرد خود در این رابطه نموده است؛ چرا که نمی‌خواهد از چین عقب بیفتد.

در گزارشی که هفته گذشته توسط مقامات ژاپن منتشر شد، از آزمایش ین دیجیتال به‌عنوان یکی از اهداف این دولت یاد شده بود.

منبع: coindesk