وزیر ارتباطات: استخراج ارزهای دیجیتال فرصتی برای درآمدزایی صنعت برق است!

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات گفت: ” استخراج ارزهای دیجیتال می‌تواند فرصتی برای درآمدزایی صنعت برق باشد. ”

وزیر ارتباطات در خصوص استخراج ارزهای دیجیتال گفت:

” از نظر من قانون‌گذار در این حوزه وزارت نیروست و استخراج ارز دیجیتال اگر سازمان‌دهی شده و اجازه دهیم استخراج بنا بر آن ضوابط صورت بگیرد می‌تواند فرصتی برای درآمدزایی و درآمد مازاد برای صنعت برق ایجاد کند. ”

استخراج ارزهای دیجیتال فرصتی برای درآمدزایی صنعت برق است

محمدجواد آذری جهرمی با اعلام اینکه قانون‌گذاری در حوزه ماینینگ باید توسط وزارت نیرو انجام گیرد، گفت:

” استخراج این ارزها اگر بر اساس قانون و ضوابط پیش برود، می‌تواند به صنعت برق کشور کمک کند. ”

جهرمی در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص استخراج ارز دیجیتال و بحث‌هایی که پیرامون آن شکل گرفته است، گفت:

” اگر اشتباه نکنم ظرفیت تولیدی مجموعه نیروگاه‌های کشور ۷۲ هزار مگاوات است که احتمالاً در زمان پیک مصرف هم‌چنین مقداری مصرف نداریم. مابقی ظرفیت نیروگاه‌های کشور در ساعات غیر از پیک، آزاد است و می‌تواند برای این کار مورد استفاده قرار بگیرد. ”

وزیر ارتباطات افزود:

” از نظر من مقررات گذار در این حوزه وزارت نیروست. ”

استخراج ارز دیجیتال اگر سازمان‌دهی شده و بر اساس ضوابط باشد، درواقع می‌تواند برق را به‌صورت مجازی صادر کند. اگر این سیاست‌ها پیاده‌سازی شود و اجازه دهیم استخراج بنا بر آن ضوابط صورت بگیرد می‌تواند فرصتی برای درآمدزایی و درآمد مازاد برای صنعت برق ایجاد کند.

منبع : arzdigital.com