مدال طلا در INPEX

کسب مدال طلای نمایشگاه ابداعات و اختراعات ژنو PALEXPO-2007

آقای میزانی

برنده مدال طلا در INPEX (بزرگترین نمایشگاه اختراعات تجاری آمریکا) برای MCR- 2014

آقای میزانی 3
برنده جایزه Merit برای MCR (تلفن همراه کارت خوان بدون تماس) که آخرین اختراع سیتکس است.
گواهی ثبت اختراع دستکش سخنگو

گواهی ثبت اختراع دستکش سخنگو در ایران

گواهی ثبت اختراع MCR در ایران
گواهی ثبت اختراع MCR در ایران
دارنده دیپلم افتخاری PALEXPO
دارنده دیپلم افتخاری PALEXPO (نمایشگاه بین المللی اختراعات گنوا، سوئیس) برای اختراع دستکش سخنگو – 2007
گواهی ثبت اختراع برای MCR در آمریکا و 44 کشور دیگر

گواهی ثبت اختراع برای MCR در آمریکا و 44 کشور دیگر

قرارداد انتخابات
اجرای طرح پروژه سیستم های رای گیری الکترونیکی در هشتمین انتخابات مجلس ایران