طی اعلامیه‌ای توسعه‌دهندگان اتریوم ۲.۰ با انتقال عرضه شبکه آزمایشی ۰.۱۲ به روز دوشنبه موافقت کرده‌اند. هدف از این انتقال اطمینان از آمادگی مهندسان برای بلاک جنسیس است.

آلتونا (Altona) آخرین نسخه شبکه آزمایشی اتریوم ۲.۰ است که عرضه آن برای روز دوشنبه ۲۹ ژوئن یا ۹ تیر ماه برنامه‌ریزی شده است.

همانطور که 25 ژوئن در نشست توسعه‌دهندگان اتریوم ۲.۰ د بیان شد، این شبکه آزمایشی جدید آماده است و فقط به این دلیل به تعویق افتاده است که تمام توسعه دهندگان در زمان عرضه آماده باشند.

آفری شوئدون (Afri Schoedon) توسعه دهنده‌ای که عرضه تمام شبکه‌های آزمایشی قبلی را هماهنگ کرده بود توضیح داد که حداقل موجودی برای شروع فعالیت آلتونا به دست آمده است.

به گفته وی وجود برخی موارد نامشخص و نامنظمی که در برخی از سپرده‌ها وجود داشت، لزوم ایجاد رویداد جنسیس را ایجاد نمود.

نزدیک شدن به عرضه نهایی

شبکه آزمایشی آلتونا اولین شبکه ای است که از به روزرسانی ۰.۱۲ اتریوم ۲.۰ استفاده خواهد کرد. توسعه‌دهندگان در تلاش هستند تا این موضوع را به‌عنوان اولین شبکه آزمایشی عمومی اتریوم ۲.۰ تبدیل کنند.

برخی آلتونا را شبکه توسعه‌دهندگان می‌خوانند، زیرا هدف اصلی آن رفع باگ‌ها بوده است. شبکه‌های پیشین اغلب مشکلات بنیادینی در همگام‌سازی (Synchronizing) داشته‌اند.

تیم توسعه‌دهندگان امید بسیاری دارند که نسخه جدید به حد کافی پایدار باشد تا سرانجام همانند شبکه‌های موازی مختلف در اتریوم ۱.۰ نظیر رینکبای و Goerli به عنوان شبکه آزمایشی عمومی در دسترس قرار بگیرد.

تاکنون هیچ اشاره ای به عرصه شبکه اصلی فاز صفر نشده است. این شبکه اصلی، استیکینگ را به شبکه اتریوم وارد می‌کند. شبکه آزمایشی آلتونا قدم بسیار مهمی در دستیابی به این هدف است.

منبع: cointelegraph