کارشناسان و متخصصان ما

نگاهی به تیم ما بندازید

حسین قریب مدیرعامل سیتکس

حسین قریب

مدیرعامل
سعید عباسی

سعید عباسی اسکوئی

رئیس هیئت مدیره
بنیامین عباسی

بنیامین عباسی

مدیر اجرایی
رضاجدیدی

رضا جدیدی

مدیر مارکتینگ و روابط عمومی
داوود ولیزاده

داوود ولیزاده

مدیر داخلی و آموزش
آرزو رحمتی

آرزو رحمتی

مدیریت زیرساخت و IT
رضا نورمحمدی

رضا نورمحمدی

قائم مقام بخش فنی
علی قریب

علی قریب

مدیر بخش ماینینگ
مونا مربیان

مونا مربیان

مسئول دفتر مدیرعامل
خشایار قوام فر

خشایار قوام فر

مدیر توسعه کسب و کار
علی اکبربخشی

علی اکبر بخشی

مدیر بخش حسابداری
محسن سام

محسن سام

کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ
محمد تیموری

محمد تیموری

مسئول پشتیبانی و پرداخت
بهناز مرتضوی

بهناز مرتضوی

کارشناس حسابداری
مینا قیاسی

مینا قیاسی

کارشناس بازاریابی
محمدآقامحمدی

محمد آقامحمدی

کارشناس بازاریابی
مریم حاجیلو

مریم حاجیلو

کارشناس تولید محتوا
حسین ابتهاج

حسین ابتهاج

کارشناس ارشد لجستیک
هانیه جودی

هانیه جودی

کارشناس امور مشتریان
زهرا نجف زاده

زهرا نجف زاده

کارشناس بازاریابی
نرگس بختیاری

نرگس بختیاری

توسعه دهنده backend
نریمان امانی

نریمان امانی

توسعه دهنده Backend
امیرحسین علی صداقت

امیرحسین علی صداقت

توسعه دهنده Frontend
علیرضا گودرزی

علیرضا گودرزی

کارشناس IT
عماد رجبی

عماد رجبی

توسعه دهنده Frontend
راضیه عشقی

راضیه عشقی

توسعه دهنده Backend
خیرالله ارکیا

خیرالله ارکیا

حراست
غلامرضا نوری

غلامرضا نوری

کارمند اداری