سعید-عباسی - تیم سیتکس

سعید عباسی اسکوئی

رئیس هیئت مدیره
محمد تیموری -تیم سیتکس

محمد تیموری

مدیر تیم IT
مجتبی-نیازی - تیم سیتکس

مجتبی نیازی

مدیر تیم فنی
داود نعمت اللهی

داود نعمت اللهی

مدیر تیم تحقیق و توسعه
رضا-جدیدی - تیم سیتکس

رضا جدیدی

مدیر تیم های برندینگ و روابط عمومی
علی قریب تیم سیتکس

علی قریب

مدیر تیم ماینینگ
مونا مربیان تیم سیتکس

مونا مربیان

مسئول دفتر مدیرعامل
سهراب مقدسی تیم سیتکس

سهراب مقدسی

تیم ماینینگ
بهروز ابراهیمی

بهروز ابراهیمی

تیم ماینینگ
امیر تیموری تیم سیتکس

امیر تیموری

تیم ماینینگ
سهیل-نیکزاد - تیم سیتکس

سهیل نیکزاد

مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه خدمات پرداخت
داود ولیزاده تیم سیتکس

داود ولیزاده

مدیر منابع انسانی
هادی جلوداری تیم سیتکس

هادی جلوداری

تیم ماینینگ
مجتبی-انصافی - تیم سیتکس

مجتبی انصافی

تیم آموزش
یزدان عباسی - تیم سیتکس

یزدان عباسی

مدیر تیم آموزش
آرش ملکی - تیم سیتکس

آرش ملکی

تیم مارکتینگ
ابولفضل-اکبری - تیم سیتکس

ابوالفضل اکبری

مشاور مدیرعامل
نازیلا ربانی تیم سیتکس

نازیلا ربانی

کارمند اداری
سهیلا خوشرو - تیم سیتکس

سهیلا خوشرو

مسئول اداری
حمیدرضا قریب

حمیدرضا قریب

تیم ماینینگ
بهناز مرتضوی تیم سیتکس

بهناز مرتضوی

حسابدار
آرزو رحمتی تیم سیتکس

آرزو رحمتی

کارمند IT
غلامرضا نوری - تیم سیتکس

غلامرضا نوری

تحصیلدار