حسین قریب

حسین قریب

مدیر عامل


سعید عباسی اسکوئی

سعید عباسی اسکوئی

رئیس هیئت مدیره


مجتبی نیازی

مجتبی نیازی

مدیر بخش تحلیل


رضا جدیدی

رضا جدیدی

مدیر بخش روابط عمومی


سعید سیاهپوش

سعید سیاهپوش

مدیر بخش توسعه بازار


داود ولیزاده

داود ولیزاده

مدیر بخش منابع انسانی و اداری


بنیامین عباسی

بنیامین عباسی

مدیر بخش فنی


علی قریب

علی قریب

مدیر بخش ماینینگ


رضا نورمحمدی

رضا نورمحمدی

قائم مقام بخش فنی


علی اکبر بخشی

علی اکبر بخشی

مدیر بخش حسابداری


بهناز مرتضوی

بهناز مرتضوی

کارشناس حسابداری


مونا مربیان

مونا مربیان

مسئول دفتر مدیرعامل


آرزو رحمتی

آرزو رحمتی

کارشناس IT


محمد تیموری

محمد تیموری

مسئول پشتیبانی و پرداخت


مجتبی حسینی

مجتبی حسینی

کارشناس رسانه


محسن سام

محسن سام

کارشناس برندینگ


محمد آقامحمدی

محمد آقامحمدی

کارشناس بازاریابی


هانیه جودی

هانیه جودی

کارشناس امور مشتریان


نازیلا ربانی

نازیلا ربانی

کارشناس R&D


سپیده گلسرخی

سپیده گل‌سرخی

کارشناس منابع انسانی


حسین ابتهاج

حسین ابتهاج

کارشناس ارشد لجستیک


بهروز ابراهیمی

بهروز ابراهیمی

کارشناس مارکتینگ ماینینگ


هادی جلوداری

هادی جلوداری

کارشناس سازه و پروژه‌های کارگاهی


سهراب مقدسی

سهراب مقدسی

کارشناس سازه و پروژه‌های کارگاهی


امیر تیموری

امیرتیموری

کارشناس شبکه


راضیه عشقی

راضیه عشقی

توسعه دهنده Backend


بهادر نعمتی

بهادر نعمتی

توسعه دهنده Backend


امیرحسین علی صداقت

امیرحسین علی صداقت

توسعه دهنده Frontend


نریمان امانی

نریمان امانی

توسعه دهنده Backend


روزبه داداش زاده

روزبه داداش‌زاده

توسعه دهنده Backend


حمیدرضا قریب

حمیدرضا قریب

کارمند شبکه


غلامرضا نوری

غلامرضا نوری

کارمند اداری


مهدی قربانی

مهدی قربانی

کارمند اداری


حامد خلیلی

حامد خلیلی

حراست


خیرالله ارکیا

خیرالله ارکیا

حراست