کارشناسان و متخصصان ما

نگاهی به تیم ما بندازید

حسین قریب مدیرعامل سیتکس

حسین قریب

مدیرعامل
سعید عباسی

سعید عباسی اسکوئی

رئیس هیئت مدیره
سعید سیاهپوش

سعید سیاهپوش

مدیر بخش توسعه بازار
رضاجدیدی

رضا جدیدی

مدیر بخش روابط عمومی
مجتبی نیازی

مجتبی نیازی

مدیر بخش تحلیل
علی قریب

علی قریب

مدیر بخش ماینینگ
بنیامین عباسی

بنیامین عباسی

مدیر بخش فنی
داوود ولیزاده

داوود ولیزاده

مدیر بخش منابع انسانی و اداری
آرزو رحمتی

آرزو رحمتی

مدیر بخش IT
علی اکبربخشی

علی اکبر بخشی

مدیر بخش حسابداری
رضا نورمحمدی

رضا نورمحمدی

قائم مقام بخش فنی
محمد تیموری

محمد تیموری

مسئول پشتیبانی و پرداخت
بهناز مرتضوی

بهناز مرتضوی

کارشناس حسابداری
مونا مربیان

مونا مربیان

مسئول دفتر مدیرعامل
مریم حاجیلو

مریم حاجیلو

کارشناس تولید محتوا
محسن سام

محسن سام

کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ
مجتبی حسینی

مجتبی حسینی

کارشناس ارشد رسانه
زهرا نجف زاده

زهرا نجف زاده

کارشناس بازاریابی
مینا قیاسی

مینا قیاسی

کارشناس بازاریابی
محمدآقامحمدی

محمد آقامحمدی

کارشناس بازاریابی
زهرا شمسعلی

زهرا شمسعلی

کارشناس اداری
نازیلا ربانی

نازیلا ربانی

کارشناس R&D
هانیه جودی

هانیه جودی

کارشناس امور مشتریان
نرگس بختیاری

نرگس بختیاری

توسعه دهنده backend
امیرحسین علی صداقت

امیرحسین علی صداقت

توسعه دهنده Frontend
حسین ابتهاج

حسین ابتهاج

کارشناس ارشد لجستیک
نریمان امانی

نریمان امانی

توسعه دهنده Backend
عماد رجبی

عماد رجبی

توسعه دهنده Frontend
راضیه عشقی

راضیه عشقی

توسعه دهنده Backend
خیرالله ارکیا

خیرالله ارکیا

حراست
غلامرضا نوری

غلامرضا نوری

کارمند اداری
بهادر نعمتی

بهادر نعمتی

توسعه دهنده Backend