فایل کوین (Filecoin)

فایل کوین (Filecoin) از ماینرهای سراسر دنیا دعوت نموده تا در مرحله دوم مسابقه Space Race شرکت کنند. این مسابقه با هدف کمک به آماده‌سازی شبکه اصلی برگزار می‌شود.

در فاز اول مسابقه Space Race بیش از 365 ماینر از 32 کشور مختلف جهان شرکت کرده بودند. به دنبال این مشارکت گسترده فایل‌کوین تصمیم گرفته فاز دوم این مسابقه را نیز برگزار نماید.

مرحله دوم Space Race از 14 سپتامبر تا 5 اکتبر انجام می‌شود.

بر طبق اظهارت فایل‌کوین، این سری از مسابقات، شامل دو بخش مختلف، جهت اطمینان از عملکرد بخش‌های گوناگون شبکه است.

در بخش اول از ماینرها برای آزمایش ذخیره‌سازی و افزایش مقیاس‌پذیری شبکه بهره گرفته می‌شود و بخش دوم مربوط به ابزارهای توسعه و کلاینت‌های فایل کوین است.

بر اساس ادعای فایل‌کوین مسابقه Space Race دو هدف اصلی را دنبال می‌کند. اولین هدف ایجاد یک شبیه‌سازی اقتصادی مناسب است که از طریق آن پاداش بلاک‌ها و کارمزدها بررسی شود و مورد دوم شبیه‌سازی بازارهای مناسبی است که در انتقال قریب‌الوقوع به شبکه اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فایل‌کوین قصد دارد شبکه‌ای جهانی برای ذخیره‌سازی امن و غیرمتمرکز ایجاد نماید. به گفته فایل کوین این شبکه در ماه ژوئن ارائه خواهد شد.

منبع: cointelegraph