نمایندگی شرکت سیتکس در شرق کشور:

مشهد_ بین قرنی 23 و 25_ چهارراه مجد_ برج ساینا_ طبقه 7_ واحد701
تلفن:
05137134527
09300225881

نام مدیر نمایندگی: علی محمدیان

علی محمدیان - سفیران سیتکس

آقای علی محمدیان

نمایندگی رسمی شرکت سیتکس در آذربایجان شرقی:

تبریز-ولیعصر-برج اطلس-طبقه ١٠-واحد٣

تلفن تماس:
ناصر اویسی اسکویی
٠٩١۴٣١۴١۵٩٢
تلگرام : @naseroveisi

رضا میزانی اسکویی
٠٩١۴٣٣٢٢٧٨٣
تلگرام : @reza_mizani_oskui

وحید یزدانیان
٠٩١٠۴٠٠١٠٣۵
تلگرام : @Vahid_Yzdn

 

آدرس تلگرام نمایندگی:
@citexcoinEastAzerbaijan

ناصر اویسی اسکویی - نمایندگی سیتکس

آقای ناصر اویسی اسکویی

نمایندگی رسمی شرکت سیتکس در یزد:

یزد . میدان مهدیه . مجتمع نیلوفر . ورودی b. طبقه دوم . واحد ۲۰۹
نام مدیر نمایندگی : احمد یزدچی
تلفکس:  03536255171