سالگرد 18 سالگی سیتکس

روز دوشنبه 27 مرداد جشن سالگرد 18 سالگی سیتکس با نزدیک به دو دهه خدمت صادقانه همراه همکاران و پرسنل‌های سیتکس با افتخار برگزار شد.

خانواده سیتکس

جشن سالگرد